Kärlsklerosering av ådernät med Aethoxysklerol

Om behandlingen

Ådernät är vanligt, ända upp till 85 % av alla människor har ådernät och det är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Det är helt ofarligt, men upplevs av många som missprydande.
Aethoxysklerol är ett läkemedel som framkallar en inflammation i blodkärlet, kärlväggarna klibbar ihop och blodkärlet förstörs. Kärlet blir först rött, sedan blått och börjar blekna efter ungefär tre veckor.

Hur går behandlingen till

Injektionsbehandling innebär små stick i huden av en väldigt fin nål. Ibland kan man känna att det svider till lite. Omedelbart efter behandlingen kan man se små bulor och vara lite röd i huden där man blivit behandlad, vissa personer upplever också en lätt klåda i huden. Detta brukar lägga sig inom 1-2 dygn.

Möjliga biverkningar

Aethoxysklerol som används vid injektionen är ett läkemedel, och alla sådana kan ge biverkningar. I detta fall är de dock få. Brun missfärgning, oftast fläckvis som vanligtvis börjar blekna av efter 6-8 veckor men i sällsynta fall kvarstå i över 1 år.

Mindre vanliga

  • Små blodkoagel som kan åtgärdas med punktion.
  • Mer utbredd kärlirritation ibland med smärta. Behandlas lokalt med receptfri Hirudoidsalva.
  • Svårläkta sår. Dessa läker men kan ta tid.

Sällsynta

  • Allergisk reaktion
  • Nässelutslag/klåda

Efter behandlingen

  • Använd stödstrumpa dagtid i 3 dagar efter behandlingen.
  • Utsätt inte de behandlade områdena för sol 3 dagar efter behandlingen.
  • Avstå från hård fysisk träning i 3 dager efter behandlingen men promenera gärna.

Kärlen blir röda och irriterade och därefter blåa för att sedan börja blekna av efter ca 3 veckor.

Antalet behandlingar beror på hur mycket kärl man har och hur grova de är. Vanligtvis behövs mellan 1-3 behandlingar. Man kan inte ta bort alla ådernät men lyckas man att ta bort ca 70 % av de ådernät som behandlas anses det som ett bra resultat. Det bör gå 8 veckor mellan behandlingarna.

Boka tid