Botox

Vad är Botox?

Botox och dess syskon i botulinum-familjen Vistabel, Azzalure och Dysport är beprövade läkemedel som på ett mycket effektivt sätt kan minska vissa typer av rynkor. Botox fungerar genom att blockera nervimpulser till musklerna och därmed veckar sig inte huden hela tiden och beroende på hur djupa veck som finns så slätas huden ut. Botox har effekt i ca 3-4 månader därefter återfår musklerna sina naturliga aktivitet.

Vad kan man behandla med botox?

Eftersom botox-preparaten verkar genom att begränsa nervimpulser är det endast rynkor som orsakas av överaktivitet i muskulaturen under huden som kan behandlas. Rynkor som orsakas av t.ex. slapphet i huden kan inte behandlas med botox.

De tre rynkor som behandlas effektivast med botox är:

  • Horisontella pannrynkor
  • Bekymmersrynkan (glabella) mellan ögonen
  • Kråksparkar/skrattrynkor i ögonens utkanter

Hur går en behandling til?

Inför behandling ska du vara frisk och inte ha några aktuella infektioner.

  • Vi går igenom dina önskemål och förväntat resultat.
  • Vi går igenom din sjukdomshistora samt eventuella läkemedel och du fyller i en journal med ett antal frågor kring din hälsa.
  • Därefter tas kort för dokumentation av före-resp efter resultat.
  • Aktuellt område tvättas noga och behandlingen genomförs. Rynkbehandling med botox är enkel och i det närmaste smärtfri. Behandlingen genom att ett antal små injektioner görs i musklerna strax under huden med en mycket tunn nål. Effekten på muskelaktiviteten kommer gradvis efter ca 5-7 dagar.
  • Vi går igenom vad du ska tänka på efter behandlingen och vi bokar in ett återbesök. Gratis touch-up ingår alltid om det fortfarande finns muskelaktivitet kvar efter 14 dagar.
Boka tid